Uzņēmuma kultūra

Uzņēmuma kultūra

korporatīvo kultūru

Vīzija

Kļūt par ilgtspējīgu, globāli atzītu loģistikas uzņēmumu ar digitālo priekšrocību, kas iztur laika pārbaudi.

korporatīvā kultūra1

Misija

Mēs piešķiram prioritāti mūsu klientu vajadzībām un sāpju punktiem, nodrošinot konkurētspējīgus loģistikas risinājumus un pakalpojumus, kas pastāvīgi rada maksimālu vērtību mūsu klientiem.

Vērtības

Integritāte:Mēs augstu vērtējam godīgumu un uzticēšanos visos savos darījumos, cenšamies būt patiesi visā savā saziņā.
Klientu uzmanība:Mēs izvirzām klientus par visu, ko darām, koncentrējot savu ierobežoto laiku un resursus, lai viņus apkalpotu pēc iespējas labāk.
Sadarbība:Mēs strādājam kopā kā komanda, virzāmies vienā virzienā un kopā svinam panākumus, vienlaikus atbalstot viens otru grūtos brīžos.
Empātija:Mūsu mērķis ir izprast mūsu klientu perspektīvas un izrādīt līdzjūtību, uzņemoties atbildību par savu rīcību un izrādot patiesu rūpību.
Caurspīdīgums:Mēs savās darīšanās esam atklāti un godīgi, tiecamies pēc skaidrības visā, ko darām, un uzņemamies atbildību par savām kļūdām, vienlaikus izvairoties no citu kritikas.